MVO beleid

Samen Verantwoord

De letterlijke woorden van onze directeur Paul Kragten zijn:

De wereld beter achterlaten dan dat we deze hebben aangetroffen enkele decennia geleden. Dit is een voorwaarde voor ons om zaken te doen

Bij iedere beslissing die we nemen laten wij ons leiden door deze motivatie.  Wij kijken daarbij naar alle facetten in onze bedrijfsvoering. Van producten en diensten die wij aanbieden en afnemen tot huisvesting en ons wagenpark. De Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties geven ons daarbij richting naar een einde aan armoede, klimaatverandering en ongelijkheid in 2030.

MVO beleid bij Van Duijnen

Onze huidige pijlers

Afval bestaat niet

CO2-neutraal, heel normaal

Respect voor iedereen

Wij zeggen bewust huidige pijlers, omdat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet stopt bij het eenmalig opschrijven van het beleid. Wij monitoren periodiek (minimaal jaarlijks) de voortgang van ons MVO beleid en sturen bij waar nodig. Spelen er maatschappelijke thema’s die nog belangrijker zijn dan de reeds bepaalde thema’s? Dan passen wij ons beleid hier op aan. Zo blijven we samen continu scherp op het bijdragen aan een betere wereld.

Samen verantwoord

1. Afval bestaat niet

We leven in een wereld waarin we met zijn allen nog altijd heel veel afval produceren. In 2017 produceerden we in Nederland samen 490 kilo per persoon. Slechts de helft daarvan leverden we gescheiden in.

Van Duijnen streeft er naar om voor haar producten de bijdrage van afval te verlagen en het aandeel gerecycled materiaal te verhogen. Voor 2025 hebben wij onszelf daarom de volgende ambities gesteld:

 • 100% procent recyclebare verpakkingen
 • 100% omdozen van gerecycled karton
 • 100% van de machines is te hergebruiken/recyclen
 • 100% plasticvrije gebruiksartikelen
 • 25 % van het koffiedik wordt hergebruikt

2. CO2-neutraal, heel normaal

Van de broeikasgassen die de mens uitstoot in de natuur is CO2 het gas dat veruit het meeste bijdraagt aan klimaatverandering. Meer dan de helft van het versterkte broeikaseffect komt door de CO2-uitstoot door de mens. Daarom focussen wij ons bij Van Duijnen op het reduceren van de CO2-uitstoot die ontstaat bij de productie en het gebruik van onze producten, diensten en bedrijfsvoering. Voor 2025 hebben wij onszelf de volgende ambitie gesteld:

 • 50% reductie van de interne bedrijfsvoering gerelateerde CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2015 en het compenseren van de restuitstoot.
 • Maximale reductie van de product gerelateerde CO2-uitstoot in 2025.
  • Reductie boon tot magazijn (invloed leverancier)
  • Reductie magazijn t/m consumptie (invloed Van Duijnen)
  • Reductie consumptie tot afval (wat eigenlijk niet bestaat) (invloed klant)

3. Met respect voor iedereen

Wij praten niet over klanten en leveranciers, maar over partners. Wij kijken naar de hele keten en vinden iedere schakel belangrijk. Van koffieboer en leefomgeving tot aan de koffiedrinker.

We werken samen met lokale partners en mensen die te maken hebben met een achterstand tot de arbeidsmarkt. We zijn samen op de wereld en alleen samen kunnen we de wereld mooier maken. Onze doelen richting 2025:

 • 100% gecertificeerde producten in 2025
 • Focus op duurzame inzetbaarheid
 • Diversiteit & Inclusiviteit binnen de organisatie
 • Ruimte voor Training & opleiding
 • Kansen bieden als leer- en stagebedrijf
 • Deel van de omzet teruggeven aan de samenleving
duurzaam koffiemeubel in hoek