Samenwerking tussen Van Duijnen en CO2 Operate leidt tot volledige compensatie CO2 uitstoot

Deel dit bericht

Van Duijnen heeft zich onlangs aangesloten bij het GulaGula Forest Food program. Een uniek initiatief van het Nederlandse bedrijf CO2 Operate, waarbij het ecosysteem op West-Sumatra in de natuurlijke staat hersteld wordt en de lokale werkgelegenheid wordt bevorderd. De vijfjarige samenwerking met ‘CO2 Operate’ uit Woerden gaat leiden tot een CO2-compensatie van maar liefst 800.000 kilo. Daarmee wordt alle onvermijdelijke CO2-uitstoot die Van Duijnen per jaar produceert met haar bedrijven, volledig gecompenseerd.

Waarom is dit zo belangrijk?

Directeur Paul Kragten van Van Duijnen: “We zijn bij Van Duijnen de afgelopen jaren steeds bewuster gaan werken om bij te dragen aan het terugdringen van onze foot-print. Terugdringen van de CO2-uitstoot en armoede in de wereld maken daar een onderdeel van uit. Als ondernemer kun je niet langer afwachten en toekijken hoe vitale delen van onze leefomgeving, de aarde, verloren dreigen te gaan. Je moet initiatief nemen, je medewerkers stimuleren en echt iets dóen! Dat kost tijd, maar het levert ook veel op weet ik uit ervaring. We willen daarnaast een voorbeeld zijn voor andere bedrijven om hun maatschappelijk ‘steentje’ bij te dragen. Zoals onze klanten, die we bedienen met duurzame oplossingen: waterbesparende tapconcepten, energiezuinige koelinstallaties en CO2 neutraal gebrande koffie. Want samen kun je pas echt grote vorderingen maken als het gaat om de zorg voor mens en milieu.”

We willen daarnaast een voorbeeld zijn voor andere bedrijven om hun maatschappelijk ‘steentje’ bij te dragen. – Paul Kragten, directeur Van Duijnen

Wat heeft Van Duijnen al gedaan om de CO2-uitstoot terug te dringen?

In de afgelopen jaren hebben beide bedrijven, Van Duijnen Koffie en Van Duijnen Horeca Service, actie ondernomen om de CO2-uitstoot te reduceren en duurzamer te ondernemen. Bijvoorbeeld door het slimme fleetmanagement systeem van TomTom Telematics, Optidrive® te introduceren voor alle buitendienstmedewerkers. Medewerkers worden middels een ‘rijstijlcompetitie’ gestimuleerd om zuiniger en milieuvriendelijker de weg op te gaan. Daarmee wordt tot 17% minder brandstof (=32.000 liter diesel) verbruikt. Het duurzame karakter van Van Duijnen komt ook tot uiting door het recyclen van verouderde koffiemachines en de recente investering in energiezuinige LED verlichting.

Ondanks de toegenomen bedrijvigheid ten opzichte van 2015 is Van Duijnen er vorig jaar in geslaagd om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. De ‘next step’ is volledige compensatie van de onvermijdelijke CO2-uitstoot, door de samenwerking met het GulaGula Forest Food program. Daarmee zal Van Duijnen maar liefst 800.000 kilo CO2-uitstoot compenseren.

Met de hulp van Van Duijnen zullen we in vijf jaar tijd circa 30 hectare oerwoud herstellen. – Paul Burgers, initiatiefnemer CO2 Operate

Wat is het GulaGula Forest Food program?

In West Sumatra, Indonesië ligt de waterkracht centrale van Singkarak. Deze waterkrachtcentrale levert schone energie en irrigatie mogelijkheden voor landbouw in de omgeving. Omdat het oerwoud rondom de bergen van de waterkracht centrale is gekapt (mede door Nederlanders) stroomt water inclusief erosiemateriaal (te snel) in het meer van de centrale. Met als gevolg dat het meer en irrigatie kanalen dichtslibben en dus niet meer functioneren.   

Initiatiefnemer Paul Burgers van CO2 Operate: “Met de hulp van Van Duijnen zullen we in vijf jaar tijd circa 30 hectare oerwoud herstellen. Gedurende de groeitijd neemt het oerwoud de onvermijdelijke CO2-uitstoot op. En zeker zo belangrijk voor de lokale bevolking: door de nieuwe beplanting zal regenwater minder snel het kratermeer bereiken en het natuurlijk evenwicht in de regio worden hersteld.” Daarnaast zullen na 5 jaar diverse soorten geoogst kunnen worden met goede inkomsten voor de bevolking tot gevolg.

Nieuw duurzaamheidsinitiatief zorgt voor herstel ecosysteem en werkgelegenheid in Singkarak – Indonesië.

Hoe groot is de impact op mens en milieu?

Het begeleide herbebossingsproject op Sumatra loopt al een aantal jaren en heeft zich al bewezen op meerdere terreinen. De aanplant van 30 hectare oerwoud heeft, naast de opname van CO2-uitstoot, de volgende effecten:

  • 30 hectare gedegradeerd land wordt weer productief

Dit staat gelijk aan 60 voetbalvelden. Het herstel gebeurt door de lokale bevolking op een ecologische en goedkope manier waarbij de natuur grotendeels het werk doet.

  • 30-50 gezinnen krijgen direct en structureel betere leefomstandigheden
  • De bewoners van het gebied kunnen tussen en onder het herstellende oerwoud producten verbouwen, zoals kruidnagels, bamboe, gember, cacao en koffie. De boeren krijgen een beter leven en hebben belang bij het in stand houden van het oerwoud. Als na vijf jaar het oerwoud hersteld is kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.
  • Herstel van de biodiversiteit in het gebied
  • Dieren die door de ontbossing uit het gebied zijn verdwenen, keren met het herstellen van het ecosysteem weer terug en zorgen voor een natuurlijk evenwicht.
  • 400.000 tot 900.000 gezinnen indirect gebaat bij herstel van oerwoud
  • Door verbeterde hydrologische ecosysteem functies en een gevarieerder voedselaanbod profiteren honderdduizenden mensen die langs de rivieren wonen van het initiatief.

De voortgang van het GulaGula Forest Food program i.s.m. Van Duijnen zal o.a. met dronebeelden in kaart worden gebracht. Binnenkort staat hierover meer info op de websites van Van Duijnen!

Op de foto de vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen: Paul Kragten (Van Duijnen) en Paul Burgers (CO2 Operate).”
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Volg ons via Linkedin en meld je aan voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Meer zoals dit

Vegan producten
Koffienieuws

Vegan alternatieven

Steeds meer mensen kiezen voor plantaardige alternatieven voor melk, om diverse redenen zoals gezondheid, klimaatimpact…