3 voorbeelden van duurzame koffiebekers

Meest duurzame koffiebeker

Deel dit bericht

Wat is de meest duurzame koffiebeker?

Onlangs heeft het KoffiebekerPact* een update gegeven over de meest duurzame herbruikbare koffiebeker. Lees hieronder de samenvatting van deze update. Wil je het hele rapport bekijken dat is samengesteld door PHI factory? Download hier het rapport De meest duurzame herbruikbare koffiebeker.

* KoffiebekerPact is een samenwerking tussen 67 partijen uit de koffie(beker)keten, die zich committeren aan het realiseren van de duurzaamste herbruikbare koffiebeker.

Conclusie:

 • Meest duurzaam; een zwaardere PP (plastic) beker, maar niet het gebruiksvriendelijkst.
 • Op de tweede plek meest duurzaam; een glas, maar is wel gebruiksvriendelijker.

top 3 meest duurzame beker

Welke bekers zijn onderzocht:

In het onderzoek zijn meerdere materialen onderzocht volgens de Levens Cyclus Analyse (LCA) opzet. Daarbij is gekeken naar de onderdelen productiefase, gebruiksfase en verwerkingsfase na gebruik. Enkele voorbeelden van de onderzochte materialen zijn:
• Polypropyleen (pp) van diverse gewichten en samenstellingen
• Bioplastics
• Borosilicaatglas
• Keramiek
• Roestvrijstaal

Milieuprestatie van de bekers in kaart gebracht

De milieuprestatie van de verschillende materialen is op 4 manieren in kaart gebracht in het LCA-onderzoek.

 • Klimaatverandering (GWP100) – Weergeven in CO2 equivalent. Het gaat hierbij om broeikasgassen die een bijdragen leveren aan klimaatverandering.
 • Fossiele uitputtingspotentieel (FDP) – Weergeven in liter olie equivalent. Dit geeft de afhankelijkheid van fossiele middelen weer.
 • Toxiciteit (HTPinf) – Weergeven in 1,4DCB equivalent. Dit laat zien hoeveel giftige stoffen geproduceerd worden tijdens de levensduur.
 • Natuurlijk landtransformatie (NLTP) – Weergeven in m2. Het gaat hierbij om de hoeveelheid land die nodig is om de beker te produceren.

Productiefase

Vanuit het LCA-onderzoek blijkt dat de grootste impact in de productiefase zit in grondstoffendelving en productie. De lichte beker van het materiaal Polypropyleen (PP) heeft de laagste impact. Keramiek en RVS hebben de hoogste milieu-impact.

Gebruiksfase

Tijdens de gebruiksfase zijn er gedurende drie maanden acht pilots uitgevoerd bij verschillende organisaties met drie verschillende scenario’s. Uit dit onderzoek blijkt dat er groot draagvlak is onder de gebruikers voor de invoering van herbruikbare bekers (89%).

Uit de pilotfase blijkt dat het afwassen van de herbruikbare beker potentieel een aanzienlijk aandeel in de totale milieu-impact van de beker heeft. Het is dus aan te bevelen om tijdens de gebruiksfase deze impact te beperken door de frequentie van afwassen zo laag mogelijk te houden en groene stroom te  gebruiken. Daarbij maakt het bij het afwassen voor de milieu impact niet uit welk materiaal gebruikt is. Wel heeft PP als nadeel dat dit minder goed droogt.

Verwerkingsfase

Dit is de laatste fase van de beker. Middels kwalitatief onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om PP en RVS terug te nemen en te recyclen. Glas en keramiek is nog lastig om in te zamelen. De belangrijkste constatering in dit onderzoek is dat er vaak nog geen monostromen of een retourproces is ingericht, de bekers komen nu nog in het restafval.

Overall zijn er twee belangrijke indicatoren die de mate van duurzaamheid van het materiaal en de beker bepalen. De milieu-impact in de productiefase en de return rate. Hieronder een weergave van de conclusie, gerangschikt op mate van duurzaamheid.

Conclusies samengevat

tabel meest duurzame koffiebekers vergeleken

*De percentages van de milieu-impact (productiefase) zijn gebaseerd op de percentuele milieu-impact die de beker heeft op alle 4 de indicatoren bij elkaar opgeteld. Hoe lager het percentage, des te lager de totale milieu-impact.

De beker gemaakt van Polypropyleen (PP), heeft de laagste milieu-impact. Hierbij komt de lichte variant zonder toevoegingen als beste naar voren. Maar als we de return rate (het aantal teruggenomen bekers na de pilotfase) meenemen in de analyse, dan komt de zwaardere PP beker als beste naar voren.

Een beker van glas komt als een goede nummer twee naar voren. Gezien het hoge drinkgemak vanuit gebruikersperspectief, zou dit een goed alternatief kunnen zijn.

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de lichte PP-bekers ervaren de gebruikers een lager drinkgemak.
 • De return rate van lichte PP bekers is laag doordat de bekers lastig af te wassen zijn en geur, smaak en make-up resten blijven hangen in het materiaal. Dit zorgt ervoor dat er bekers vervangen moeten worden, worden weggegooid indien deze beschadigd zijn en de gebruikservaring negatief wordt beïnvloed.
 • De zwaardere PP beker heeft de voorkeur op het gebied van duurzaamheid gezien de return rate van deze beker hoger is. Gevolgd door glas gezien de hoge return rate en hoge drinkgemak van het materiaal.
 • Glas en keramiek zijn het makkelijkst schoon te maken, er blijven geen geur, smaak en make-up resten hangen in de beker.
 • Bekers van plastic (PP) nemen de geur en soms smaak aan van de koffie. Vaak gebruikt men liever meerdere bekers als men zowel koffie als thee drinkt.
 • Er is geen rekening gehouden met welke impact dan ook (productie, kosten, milieu, logistiek enz.) van het aanschaffen van nieuwe vaatwassers, reinigingsmiddelen e.d.

Wat betekent dit voor jou?

Gebruik je nog steeds wegwerpbekers en ben je geen zorginstelling? Dan zul je vanaf 1 januari 2024 moeten overstappen naar een herbruikbare beker als er geen hoogwaardig alternatief op de markt komt voor het recyclen van kartonnen bekers. Wil je dat we met je meedenken wat voor jouw situatie het beste is? Neem dan contact op met ons.

Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Volg ons via Linkedin en meld je aan voor de nieuwsbrief.

LinkedIn

Meer zoals dit

Vegan producten
Koffienieuws

Vegan alternatieven

Steeds meer mensen kiezen voor plantaardige alternatieven voor melk, om diverse redenen zoals gezondheid, klimaatimpact…